Кийимдин дизайны – дипломдук иштерин жакташты

Кийимдин дизайны – дипломдук иштерин жакташты

2017-жылдын 17-июнь күнү «Кийимдин дизайны» адистигинин Д-2-14 жана Д-3-14 группасынын бүтүрүүчүлɵрү дипломдук иштерин жакташты. «Айымдардын кечеге арналган кɵйнɵктɵрүнүн коллекциясы», «Айымдарга арналган ɵндүрүштүк кийимдер моделдеринин коллекциясы», «Айымдарга арналган этникалык мотивдеги кийимдердин чыгармачылык коллекциясы» аттуу дипломдук иштер жогорку деңгээлде чыгып, комиссиянын мактоосуна арзыды.