Колледждин тарыхы

Азия инновациялык колледжинин тарыхы

Колледж 2010- жылдын 27-июлунда Бишкек шаарында Н. Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик транспорт, курулуш жана архитектура университетинин базасында Бишкек технология-архитектуралык колледжи деген ат менен ɵз ишмердүүлүгүн баштаган. Анын директору Ибрагимова Роза Туяковна «Архитектура», «Курулуштарды жана имараттарды куруу жана эксплуатациялоо», «Интерьердин дизайны», «Экономика жана бухгалтердик эсеп», «Кийимдин дизайны» адистиктерине алгачкы студенттерди кабыл алган. Студенттер 9-класстын базасында 1- курска, 11-класстын базасында 2-курска кабыл алынат.

Алгачкы бүтүрүүчүлɵр «Экономика жана бухгалтердик эсеп» адистигин  2013-жылы бүтүргɵн. Ал эми экинчи жолу 2014-жылы бүтүрүүчүлɵр «экономика жана бухгалтердик эсеп», «архитектура», «кийимдин дизайны», «интерьердин дизайны» адистиктерине ээ болушуп, орто кесиптик билимдин дипломуна ээ болгон.

Колледжди 2014-жылдан баштап филология илимдеринин кандидаты, доцент Шамшиева Махабат Салимбековна жетектеп келет.

2015-жылдын 22-декабрында Жаштарга билим берүүнүн сапатын арттырууга, окуу жайдын материалдык-техникалык базасын чыңдоого кошкон үзүрлүү эмгеги үчүн колледждин директору Шамшиева М.С. Кыргыз Туусу гезити тарабынан «Жылдын мыкты жетекчиси» деп табылган. Окуу жайда жаштарга заманбап билим берүүгɵ кошкон жигердүү эмгеги жана илимий-педагогикалык ишмердүүлүгү, жаш муундарды тарбиялоодогу талбаган эмгеги үчүн 2016-жылдын 4-мартында «Кыргыздын кыраан кыздары» номинациясынын жеңүүчүсү болуп аныкталган. 2017-жылдын октябрь айында кесиптик компетенцияларын ɵнүктүрүүдɵ, педагогикалык чеберчилигинин потенциалын ɵстүрүүдɵ ɵзүнүн чыгармачыл активдүүлүгүн кɵрсɵткɵндүгүнɵ жараша «Билим берүүдɵгү жаңы идеялары үчүн» медалы менен сыйланган. 2017-жылдын март айында Кыргыз Республикасынын Аялдар Конгрессинин «Алтын  медалы» менен сыйланган.

2016-жылдын 10-майында колледждин ичинде кошумча «Кийиз менен иштɵɵ», «Сметалык иш», «Archicad программасы», «Autocad программасы», «3D MAX программасы» курстарына Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министирлиги тарабынан лицензия берилген (№ LE160000526). Бул курстар бүгүнкү күнгɵ чейин үзүрлүү иштеп келет.

2016-жылдын 9-июнунда окуу жайда жаңы «Транспорттогу жүк ташууну уюштуруу жана башкаруу», «Компьютердик тармактарды жана эсептɵɵ техникалык каражаттарды техникалык жактан тейлɵɵ», «Унаа жолдорун, аэродромдорду куруу жана эксплуатациялоо» адистиктерине Билим берүү жана илим министирлигинен лицензия алынып (№ LE160000335),  ушул адистиктерге студенттер кабыл алынып баштаган.

2016-жылдын 18-ноябрында «Жаштарга заманбап билим берүүдɵгү жетишкендиктери үчүн» Бишкек технология-архитектуралык колледжине «Кыргыз бренди – 2016» сертификаты Кыргыз Туусу гезити тарабынан берилген.

2017-жылдын 17-июлунда Бишкек технология – архитектуралык колледжинин аталышы Азия инновациялык колледжи болуп ɵзгɵрүп, Юстиция министирлигинен кайра каттодон ɵткɵн (Регистрационный № 112810-3301-М-е). Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлиги тарабынан 2017-жылдын 24-августунда Азиатский инновационный колледж деген ат менен лицензиялар кайра берилген (№ LC150000153, № LC160000335, № LE160000526).

2017-жылдын 24-августунда «Финансы (тармактар боюнча)» адистигине Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлигинен лицензия алынып (№ LC160000335), 1-2-курска ушул адистикке да студенттер кабыл алына баштады.

2017-жылдын 17-ноябрында Азия инновациялык колледжи ɵлкɵдɵ билим берүү тармагынын ɵнүгүшүнɵ жана сапаттуу адистерди даярдоодо жетишкен үзүрлүү эмгеги үчүн Кыргыз Туусу гезити тарабынан берилүүчү «Кыргыз бренди-2017» номинациясын жеңип алган.

Окуунун сапатын жакшыртуу максатында колледжде ар бир адистик Билим берүү жана илим министирлиги тарабынан ɵткɵрүлүүчү мамлекеттик аттестациядан ар бир 3 жыл сайын ɵтүп турат. Акыркы жолу 2016-жылдын март айында ɵзүн-ɵзү аттестациялоодон жана мамлекеттик аттестациялоодон ийгиликтүү ɵтүп, аттестациялык комиссиянын чечими, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлигинин 2016-жылдын 17-мартындагы № 318/1 буйругу менен аттестациялоодон ɵткɵндүгү жɵнүндɵ сертификат берилген (Сертификат № SC160000185).

Колледжде окутуу Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлиги тарабынан бекитилген  мамлекеттик билим берүүнүн стандарттарынын негизинде иштелип чыгып бекитилген окуу пландары аркылуу жүргүзүлɵт.

Колледжде окуу планы боюнча окуу процессинин графиги түзүлгɵн. Графиктин негизинде окуу процесси, студенттердин окуп-таанышуу, геодезиялык, макеттик, компьютердик, ɵндүрүштүк жана диплом алдындагы практикалары, модулдук кɵзɵмɵлдɵр,  экзамендик сессиялары, студенттерди мамлекеттик аттестациядан ɵткɵрүү жана башка иштер жүргүзүлɵт.

Практикалар ар кандай ишкана жана мекемелер менен түзүлгɵн эки тараптуу келишимдин негизинде жүргүзүлɵт. Мисалы, ЖЧК «Салкын», тигүү ишканасы Мона Лиза, «Dilbar» Мода үйү, ААК «Илбирс», «Кыял» фирмасы, «Авангард стиль», «CAP STORY KG», «KG групп», «Байтур», «Ак ниет курулуш» курулуш компаниялары жана башка кɵптɵгɵн мамлекеттик жана жеке ишканалар. Кээ бир студенттер ɵзү жашаган жеринен практикадан ɵтүп келишет. Практика учурунда ɵз жɵндɵмдүүлүгүн кɵрсɵтɵ алган студенттер ошол жерде иштеп калышат. Мисалга алсак, «Курулуштарды жана имараттарды куруу жана эксплуатациялоо» адистигинин бүтүрүүчүлɵрү Барков Илья, Самухин Тихон «KG групп» курулуш компаниясында иштеп, ошону менен бирге окууларын да жогорку окуу жайда ийгиликтүү улантып жатышат. Кийимдин дизайны адистигинде окуган студенттерибиздин да кɵпчүлүгү практикадан ɵткɵн жеринде ɵз кесиби боюнча иштеп калышат. Атап кетсек, «Дилбар» Мода үйүндɵ эмгектенип жаткан бүтүрүүчүбүз Бегишова Алтынайды айтсак болот.

2013-жылдын декабрь айында ЖОЖдор аралык жаш дизайнерлердин үчүнчү Республикалык конкурсунда Гран-прини жеңип алган студентибиз Эркинбаева Наиляны айтып кетпесек болбойт.

Архитектура адистигинин бүтүрүүчүсү Оңолбеков Тилек Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министирлигинде ийгиликтүү эмгектенип жатат.

2013-жылдан бери жалпы бүтүрүүчүлɵрдүн саны 750дɵн ашык жана алардын ичинен 48 студент окуудагы эң жакшы жетишкендиктери  үчүн кызыл дипломго ээ болушкан.

Азыркы мезгилде жогоруда айтылгандай эле биздин бүтүрүүчүлөрүбүз бир бɵлүгү Кыргызстандын жогорку окуу жайларында  жана чет мамлекеттерде билимин улантып жатышса, бир бɵлүгү мамлекет аймагында жана чет жактарда ар кандай мекемелерде ийгиликтүү эмгектенип келет.

Айта кетсек, Чехия, Германия, Казакстан, Молдова, Россия мамлекеттеринде окууларын улантып жатышат. (Мисалы, Куттубекова Бермет, Уметалиева Саёра, Рахман кызы Айзирек, Мавлянов Эльдар ж.б.)

Ушул күндɵ колледжде жалпысынан 53 окутуучу эмгектенет. Алардын ичинде 7 окутуучу илимдин кандидаты, доцент, 15 улук окутуучу, 10 окутуучу илимдин магистри, 6 аспирант, 5 «Билим берүүнүн мыктысы» эмгектенет. 37 окутуучу штаттык негизде, анын ичинен 16 окутуучу эки тараптуу келишимдин негизинде иштейт.

Сабактар 5 жылдан 30 жылга чейинки педагогикалык стажы бар, тажрыйбалуу мугалимдер тарабынан орус жана кыргыз тилдеринде тилинде жүргүзүлɵт. Бардык окутуучулар 100% жогорку билимдүү.

Окуу жайдын окутуучуларынын квалификациясын жана педагогикалык чеберчилигин жогорулатуу тɵмɵнкү формада жүргүзүлɵт:

  • Компьютердик сабаттуулук боюнча ɵз-алдынча жана атайын курстардан окуп үйрɵнүү;
  • Мамлекеттик эмес уюмдар тарабынан ɵткɵрүлгɵн ар түрдүү предметтерди окутуунун усулу боюнча курстардан окуу;
  • Ар түрдүү конференцияларга, кɵргɵзмɵлɵргɵ, тегерек столдорго, семинарларга катышуу;
  • Илимий жана усулдук иштерди ɵткɵрүү жолдору менен окутуучулардын ɵз билимдерин жогорулатуусу.

Квалификацияны жогорулатуу боюнча усулдук кеңеште атайын программа түзүлүп, педагогикалык кеңеште каралып, бекитилет.

Тажрыйба алмашуу максатында колледж ичинде байма-бай ачык сабактар уюштурулуп турат. «Экономика жана бухгалтердик эсеп» адистигинин ага окутуучусу Тохтыева Зульфия Хияздиновна ачык сабактарын жогорку деңгээлде ɵтүп жүрɵт. Анын далили катары биздин бүтүрүүчүлɵр КМКТАУда ɵз адистиги боюнча кызыл дипломго ээ болуп жаткандыгын айтсак болот.   Ал ɵзүнүн педагогикалык чеберчилигин, уюштуруучулук жɵндɵмдүүлүгүн, билим деңгээлин кɵрсɵтүү менен, сабактарын интерактивдүү методдор аркылуу ɵтүп, жаш мугалимдерге үлгү болуп келүүдɵ.

Мыкты ачык сабак ɵткɵн мугалимдердин катарын жаш болсо да, ɵзүнүн дээринде бар чыныгы педагог экендигин кɵрсɵтүп жаңы инновациялык ыкма менен сабак ɵткɵн «Кийимдин дизайны» адистигинин мугалими Нуркасым кызы Мария жана информатика сабагынын мугалими Мамбеталиева Айжамал Мурсакуловналар толукташат.

Ошондой эле ар кайсы университеттерден мыкты мугалимдер, профессорлор келип, студенттерге лекция окуп турушат. Айта кетсек 2016-жылдын 13-октябрь күнү билим берүүнүн деңгээлин жогорулатуу жана тажрыйба алмашуу максатында Орусиянын Томск политехникалык университетинин «Экология жана жашоо коопсуздугу» кафедрасынын башчысы, химия илимдеринин доктору, профессор Романенко Сергей Владимирович колледждин студенттерине жана окутуучуларына «Энергоэффективдүү имараттарды куруу концепциясы» деген темада лекция окуду.

Азия инновацилык колледжинде 25 орундуу окуу залы менен китепкана бар. Китепканада жалпысынан ар кандай багыттагы 3936 даана китеп бар. Анын ичинен:

-Архитектура адистиги боюнча – 300 китеп,

-Курулуш жана имараттарды куруу жана эксплуатациялоо адистиги боюнча – 270 китеп,

-Экономика жана бухгалтердик эсеп, Финансы адистиктери боюнча – 590 китеп,

-Дизайн адистиги боюнча 540 китеп,

-Жалпы орто билим берүү программалары боюнча (10-11-класс) китептердин саны – 2236.

Мындан сырткары ар түрдүү кɵркɵм адабияттар жана электрондук библиотека бар. Электрондук библиотекадан студенттердин электрондук китептерден сырткары аттестациялык комиссиянын талабына ылайык ар бир предмет боюнча жасалган мугалимдердин жумушчу программалары, окуу-усулдук комплекстери жана практика, дипломдук иш, курстук иштер боюнча жазылган  методикалык кɵрсɵтмɵлɵр менен таанышуусуна шарт түзүлгɵн.

Окуу жайда маданий иш чаралар, ар кандай кɵргɵзмɵлɵр, конкурстар, конференциялар ɵткɵрүлүп турат. Аларга ар кайсы тармакта эмгектенген коноктор, ɵкүлдɵр күбɵ болуп келишет.

Мисалга алсак 2015-жылдын декабрь айында «Кийимдин дизайны» адистигинин мугалими Бейшембаева Мира Талапбековнанын демилгеси менен «БТАК кыялкечтери» деген аталышта кийизден жасалган картинкалар кɵргɵзмɵсү уюштурулган. Були иш-чара жогорку денгээлде уюштурулуп, ага Билим берүү жана илим министирлигинен Лицензиялоо жана аккредитациялоо бɵлүмүмүнүн башчысы Казыев Нурбек Кожоярович, Кесиптик билим берүү башкармалыгынан Абылкасымов Тɵɵлɵсбай Турдалиевичтер, Н.Исанов атындагы КМАКТАУ окуу жайынын Архитектура жана Дизайн институтунун директору Байбосунов Табылды Белекович,  Аялдар Конгрессинин тɵрайымы Акбагышева Замира Акбагышевна, «Бишкекчанка» журналынын башкы редактору Бактынур Абдиевалар, КТРК телеканалынын «Ала-Тоо» маалымат программасынан ɵкүлдɵр күбɵ болушту. Алар студенттердин колу менен кийизден жасалган картинкалардын кɵргɵзмɵсүнɵн сырткары колледждин окуу базасы менен кеңири таанышып чыгышты.

Дагы айта кетсек, бул колледжде 2017-жылдын март айында Нооруз майрамына карата уюштурулган иш-чара. Анын алкагында «Архитектура» жана «Архитектура чɵйрɵсүнүн дизайны» адистиктеринде окуган студенттер тарабынан даярдалган архитектуралык макеттер кɵргɵзмɵсү, «Кийимдин дизайны» адистигинде окуган студенттер жана кийиз менен иштɵɵ курсуна катышкан студенттер тарабынан кийизден жасалган кийим-кечелердин, баштыктардын, жасалгалардын кɵргɵзмɵсү жана кыргыз элинин каада-салтын камтыган чакан концерттик программа болуп ɵттү. Бул иш-чарага Билим берүү жана илим министирлигинин Кесиптик билим берүү башкармалыгынын ɵкүлү Абылкасымов Тɵɵлɵсбай Турдалиевич, «Сейтек» Улуттук балдар жана ɵспүрүмдɵр борборунун жетекчиси Челпакова Сабира Муслимовна, «Чапан» кɵркɵм студиясынын директору Жумагуль Сариевалар, Коомдук ЭлТР телеканалынан журналисттер катышышып, ɵздɵрүнүн жакшы ой-пикирлери менен бɵлүшкɵндүгүн сыймыктануу менен баса белгилей алабыз.

Андан кийинки чоң иш-чара катары 2018-жылдын 24-январында колледжде Кыргыз Республикасынын Аялдар конгресси тарабынан ачылган Кыргызстан-Пакистан  «Тигүү жана дизайн» окуу борборунун ачылышын айтсак болот. Окуу борбордун ачылышына Пакистан Ислам Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Кази Хабиб Ур Рахман, элчиликтин дагы бир ɵкүлү Алтаф Хуссайн, Пакистан мамлекетинен келген атайын делегация, Аялдар Конгрессинин тɵрайымы Акбагышева Замира Акбагышевна, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министирлигинин ɵкүлү жана 1-май районундагы акимдин орун басары,   ЭЛТР телеканалынын жана Вечерний Бишкек гезитинин журналисттери жана башка кɵптɵгɵн коноктор катышты.

Азия инновациялык колледжи жаңы инновациялык ыкма менен билим берет. Келечекте биздин бүтүрүүчүлɵр базар экономикасында конкуренцияга жɵндɵмдүү адистерден болуп чыгат деген чоң ишенимдебиз.