Манас күнү 2017

Манас күнү 2017

2017-жылдын 30-декабрында Азия инновациялык колледжде Манас күнүнө карата “Манасым менин –мурасым” –деген теманын алкагында, атайын иш-чара өткөрүлдү. Бул иш-чарага ар бир тайпадан манасчылары катышып, өздөрүнүн Манаска болгон кызыгуусун арттырып, мыкты көрсөтө алды.  Ошондой эле атайын конок катары, манасчы Асылкеримов Самат чакырылды. С.Асылкеримов жаштарга манас айтып, “Манас” эпосунун түпкү тарыхы жана азыркы учурда кандай иштер аткарылып жаткандыгы жөнүндө кенен тушунук айта кетти. Студенттер өздөрүнүн даярдыгына жараша атайын колледж тарабынан “Үйрөнчүк манасчы”, “Жаттап айтуу”, жана “Мыкты манасчы” деген наминацияларга ээ болушту.