сүрɵт жана живопись

сүрɵт жана живопись

2016-жылдын 1-апрелинде «Кийимдин дизайны» адистигинде билим алып жаткан студенттерибиздин практикасынын  отчету катары кийизден жасалган сүрөттөрдүн көргүзмөсү болуп өттү. Бул көргөзмө практика жетекчиси, сүрɵт жана живопись мугалими Шаршенбаева Г.Б. тарабынан уюштурулду.