Талас

Талас

2016-жылдын 16-октябрь күнү колледждин мугалимдери жана «Архитектура» адистигинин студенттери Талас жергесине барышты. Алар аймактын архитектуралык комплекстери, музейлери, алардын тарыхы менен кеңири таанышып чыгышты. Окутуучулар да, студенттер да ɵздɵрү үчүн кɵптɵгɵн маалыматтарды топтоп, жакшы маанайда кайтышты.